miércoles, marzo 21, 2012

Funàmbuls

Som funàmbuls que caminen de nit sobre cordes invisibles.

Alex Rufí