lunes, mayo 19, 2008

Veredicte

En aquest judici final
i gens definitiu,
es declara a l'acusat,
per raons provades i evidents,
culpable de ser
innocent.

Rufí